Jubilæum – Skrammel fylder 75 år

Billede

VORES ARRANGEMENTER I 2018

Skrammellegepladsen fylder 75 år den 24. August 2018.
Alle venner inviteres derfor til Reception Fredag den 24. August kl. 15,00-17,00
Se plakaten herunder:

Vi håber på et stort fremmøde af husets venner og interesserede, børn og unge, forældre samt medlemmer af Støtteforeningen for Skrammellegepladsen i Emdrup.


VORES ARRANGEMENTER I 2016

¤ Generalforsamling 2016 – Onsdag den 25. maj 2016 kl. 17,00 – 19,00
Medlemmer af foreningen vil blive indkaldt på mail og her på hjemmesiden.
Medlemmerne opfordres til at møde op.
Bestyrelsen for Støtteforeningen har overvejet foreningens fremtid set i lyset af de ændringer, der sker for Skrammellegepladsen pr. 1. august 2016, hvor vores institution desværre bliver kommunal.
Fritidshjemmet fortsætter under en kommunal ledelse fælles for alle fritidshjem omkring Lundehusskolen og Fritidsklubben fortsætter under en selvejende ledelse fælles for alle fritidsklubber omkring Lundehusskolen.
Bestyrelsen lægger på Generalforsamlingen op til en diskussion af foreningens fremtid.
Se indkaldelsen her: Indkaldelse til Generalforsamling 25. maj 2016

¤ Loppemarked 2016 – Lørdag den 4. juni 2014 kl. 10,00 – 15,00
Tag hele familien med til Loppemarked på Skrammellegepladsen denne lørdag.
Vi vil opfordre både medlemmer og andre til at købe en bod / stand på loppemarkedet.
Ryd loftet eller kælderen og sælg dine gamle sager på vores Loppemarked.
Loppemarkedet er blevet en tradition. Det er velbesøgt og der er en god stemning.
Udover stande med “lopper” vil der være en kaffebod og aktiviteter for børn.
Print plakaterne om Loppemarkedet ud og del dem med dine venner.
Tilbud: For kun 150 kr. kan du leje en bod på Loppemarkedet hele dagen.
Plakat til Deling: Plakat til Loppemarked 4. juni 2016
Plakat om Boder: Info om Salg af Stadepladser på Skrammel 4. juni 2016


KAMPEN OM SKRAMMELLEGEPLADSEN 2014 – 2015

¤ Ændringer for Københavns Fritidshjem og Fritidsklubber fra August 2016
Herunder kan du læse om den lange proces om ændringer på Fritidshjems-området i Københavns Kommune. En kamp der endte med at Skrammellegepladsen mister sin selvstændighed og bliver en kommunal institution pr. 1. august 2016.
Trods politikernes løfter om selveje blev vi i den sidste ende snydt, fordi politikerne blev snydt af Skoleforvaltningen til at stemme for en kommunalisering af fritidshjemområdet omkring Lundehusskolen.

¤ 21.05.2015 ¤ REFERAT FRA UDVALGS-MØDET DEN 20.05.2015
Nu foreligger referatet fra udvalgs-mødet i går. Vi bringer den fulde tekst, hvor referatet kun fylder godt en side midt i den lange dagsorden lige under forvaltningens underskrifter.
Referat fra B&U-Udvalgsmødet onsdag den 20. maj 2015 (Fulde ordlyd)
Vi bringer også et udklip fra referatet med “Beslutninger”, hvor Bilag 40 er markeret med Gult flere steder i teksten. Bilag 40 vedrører Fritidsorganisationen ved er Lundehusskolen.
Klip fra Referat af B&U-Udvalgsmødet den 20. maj 2015 (Klip fra Referat)
Der er ikke ændret eller tilføjet “Beslutninger” i den enkelte bilag i Bilags-oversigten.
Pressemeddelelse fra B&U-Forvaltningen (BUF)
Skematisk oversigt over Beslutninger alle skoler (Se Skole nr. 40)
Vores afsnit i oversigten hedder “Fremtidens Fritidstilbud fysisk struktur og organisering – Område Nørrebro-Bispebjerg” – Find Skole nr. 40 Lundehusskolen i oversigten.

¤ 20.05.2015 ¤ SKRAMMEL OG RYAC TABTE 2. RUNDE OM ORGANISERING
Mødet i Børne- og Ungdomsudvalget onsdag den 20. maj var været afventet i spænding. Børne- og Ungdoms-forvaltningen har på baggrund af Høring nr. 2 indstillet til udvalget, at fritidsorganisationen ved Lundehusskolen organiseres som kommunal klynge på trods af, at de fire partier S, SF, EL og DF i Hørings-brevet havde fået tilføjet, at de “er åbne overfor en selvejende ledelse af fritidsinstitutionen ved Lundehusskolen”.
B&U Udvalg 20.05.2015 Bilag 40 Indstilling Fritidsorganisation Lundehusskolen
Da dagsordenen var kendt få dage inden mødet, skrev vi i Forældre-gruppen Task Force Skrammel derfor igen til de 4 partier for at minde dem om deres ord fra Hørings-brevet.
Til Socialdemokraterne i Børne- og Ungdomsudvalget
Til Dansk Folkeparti i Børne- og Ungdomsudvalget
Sent onsdag aften har vi fået en melding fra Dansk Folkeparti om, at det desværre ikke blev en selvejende ledelse, men en kommunal ledelse i klynge for Fritidsorganisationen ved Lundehusskolen. Vi kender endnu ikke detaljerne i beslutningen, men vender tilbage her på siden så snart der foreligger et referat fra udvalgs-mødet eller en officiel udtalelse fra Informations-afdelingen i Børne- og Ungdoms-forvaltningen. Vi ved at Dansk Folkeparti har støttet os til det sidste og at de har stemt imod indstillingen i aften, men vi ved ikke, hvilke af de 3 andre partier, der har svigtet os i denne aller sidste runde og hvorfor (?)

¤ 01.05.2015 ¤ STØTTEFORENINGENS HØRINGSSVAR OM ORGANISERING

Støtteforeningen har indsendt sit svar til Høring nr. 2 om “Organiseringen af Fremtidens Fritidstilbud”. Du kan læse hørings-svaret her:
Høringssvar om Organisering fra Støtteforeningen for Skrammellegepladsen
Der har også i denne høring været en massiv interesse fra forældre og organisationer.
Ved fristens udløb var der registreret hele 1.011 høringssvar. Det er en ny rekord.

¤ 23.04.2015 ¤ Støtteforeningen indkalder til Generalforsamling 2015
Støtteforeningens niende generalforsamling afholdes torsdag den 7. maj kl. 17,00 på Skrammellegepladsen. Alle medlemmer er blevet indkaldt via mail eller via brev samt opslag på Skrammellegepladsen. Læs indkaldelsen her.
Indkaldelse til Generalforsamling 7. maj 2015
Du kan stadig nå at blive medlem inden generalforsamlingen. Læs her hvordan:
Medlemsskab af Støtteforeningen

¤ 13.04.2013 ¤ Ny dato for Loppemarked 2015
Støtteforeningens bestyrelse har besluttet at udskyde loppemarkedet til lørdag den 20. juni. Der kommer en særskilt invitation til både stade-holdere og deltagere her på siden senere.

¤ 23.03.2015 ¤ HØRING NUMMER 2 OM ORGANISERING ER UDSKREVET
Høringen “Organiseringen af Fremtidens Fritidstilbud” er nu udskrevet. Politikerne i Børne- og Ungdoms-udvalget har haft mulighed for at skrive kommentarer om nogle af skolerne i Hørings-brevet. En særlig kommentar om Lundehusskolen fra 4 partier (EL, SF, DF og S) er anført nederst på side 2 i hørings-brevet og den lyder således:
Lundehusskolen:
“Det er afgørende, at den utilsigtede sociale og etniske opdeling imellem fritidstilbudene omkring Lundehusskolen nedbrydes i en ny samlet fritidsorganisation. Vi er åbne over for, at fritidsorganisationen organiseres som selvejende.
Fra Enhedslisten, SF, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne”
Her kan du se Hørings-brevet i sin helhed
Her kan du se Høringen med vilkår og alle bilag på høringsportalen
Høringsfristen er den 1. maj 2015
Forældre-gruppen vil nu gå sammen med Bestyrelsen for Skrammellegepladsen og Bestyrelsen for RYAC for at lægge en fælles strategi for vores høringssvar med henblik på at foreslå en selvejende ledelse af fritidsorganisationen ved Lundehusskolen.

¤ 20.03.2015 ¤ RYAC’s FRITIDSHJEM NU OGSÅ REDDET
På B&U-Udvalgets møde onsdag den 18. marts besluttede udvalget at ændre planen for fritidsområdet omkring Lundehusskolen, således at RYAC også bevares som fritidshjem ligesom Skrammellegepladsen. Begge institutioners klubpladser tilknyttes fritidscenter ”Bispebjerg Nord”. Høringen om det organisatotiske blev udskrevet uændret som forelagt, men udvalget gør opmærksom på, at intet er besluttet om det organisatoriske, før høringen er gennemført, og at høringen vil blive taget lige så alvorligt som den forrige høring, hvor vi altså har fået tilføjet ændringer i planen om både Skrammellegepladsen og om RYAC. Hermed er vi nu to store selvejende institutioner, der har interesse i at bevare vores selvejende status på Fritidshjems-omådet ved Lundehusskolen.
Se her hele Referatet af B&U-Udvalgets møde onsdag den 18. marts 2015
Se her BESLUTNING om Punkt 5 fra B&U-Udvalgets møde 18. marts 2015

¤ 17.03.2015 ¤ BEVAR VORES SELVEJENDE STATUS I DEN NYE STRUKTUR
Støtteforeningen har inden B&U-udvalgsmødet onsdag 18. marts rettet henvendelse til den socialdemokratiske gruppe i Børne- og Ungdomsudvalget og opfordret den til at sikre os det selvejende status, eventuelt for hele det nye fritidsområde ved Lundehusskolen.

¤ 16.03.2015 ¤ HVAD GØR VI NU ?
Forældre-gruppen “Task Force Skrammel” holder møde om forslaget 16. marts 2015.
Følg med på Facebook-siderne Task Force Skrammel og Bevar Skrammellegepladsen.
Forældre-gruppen vil anbefale politikerne i udvalget, at de sikrer vores selvejende status.
Støtteforeningen bakker naturligvis op om dette krav.

¤ 13.03.2015 Nyt forslag fra B&U-Forvaltningen: Skrammel kan forblive fritidshjem !
Skrammellegepladsen kan forblive fritidshjem sammen med Lunden.
Se det nye forslag om Fritidstilbud omkring Lundehusskolen i særskilt bilag her:
Dagsorden, Punkt 5, Bilag nr. 40 Fritidsstruktur omkring Lundehusskolen
Læs hele Dagsorden for BUU-Udvalgets møde den 18. marts 2015 her
Dagsorden for B&U-Udvalgets møde den 18. marts 2015
Næste spørgsmål er nu følgende:
Hvad med fritidsklubben ?
Kan vi bevare selvejende status i en klynge ?
Ny høring om organisering udskrives på B&U-Udvalgets møde den 18. marts 2015.

¤ NY HØRING – DEN VIDERE PROCES (Klip fra dagsorden Punkt 5 herunder)
Dagsorden hele Punkt 5 her
“Forvaltningens anbefaling af en fremtidig model for organisering er i høring i perioden uge 13 til uge 18 hos de forældre- og institutions-bestyrelser i dag- og fritidstilbud samt skolebestyrelser, som er direkte berørt af de enkelte implementeringsplaner. Derudover sendes modellen i høring hos lokaludvalg, Brug Folkeskolen, Skole og Forældre, Københavns Forældreorganisation, Københavns Fælleselevråd, Handicaprådet, de selvejende institutioners paraplyorganisationer og de faglige organisationer (LFS, BUPL, KLF, SKK). Modellen for organisering fremlægges Børne- og Ungdomsudvalget til beslutning efter afsluttet høring den 20. maj. For den videre proces for arbejdet med Fremtidens Fritidstilbud i øvrigt se bilag 75″ (klip fra slutningen af Dagsorden Punkt 5).

¤ 28.02.2015 ¤ Demonstration på Rådhuspladsen Lørdag 14,30 STOR SUCCES Politikerne bøjer nu af og lover mulighed for lokale løsninger med lokal indflydelse.Flere talere lovede nye muligheder for Fritidsområdet efter høringen.
Se TV2/Lorry 28 02 kl. 19,30 + 22,30 Lørdag

¤ Demonstration Lørdag den 28. februar kl. 14,30 – 16,30
Se programmet for demonstrationen her:
Bevar de små Fritidshjem i København – Program 28 02 2015
Forældregruppen “Task Force Skrammellegepladsen” arrangerer stor demonstration på Rådhuspladsen i København i samarbejde med “Bevar de små Fritidshjem”. Alle byens fritidshjem inviteres. Program og løbesedler følger. Reserver datoen for hele familien !!

¤ 27.02.2015 ¤ Vigtige artikler i pressen fredag den 27. februar 2015
Forskere på-viser, at børn har bedst af små daginstitutioner
Børne-borgmesteren finder det nødvendigt at bygge store institutioner (VIDEO)
Se VIDEO fra den nyetablerede Børne-fabrik på den forblæste mark ved gasbeholderen og B.93’s fodboldbaner længst ude ved rangerarealet ved Svanemøllen Station. Der er i den grad tale om et gigantisk skræmmebillede af, hvordan man kan stuve hundredevis af børn sammen i totalt fantasiforladte rammer. Navnet på den nye mega-institution er mere end misvisende: “Eventyrøen”. Der er absolut ikke tale om noget eventyr. Interview med den stakkels fabriks-leder. Besøg selv stedet og få syn for savn. Indkørsel fra Nyborggade. Men husk bil eller cykel og varm påklædning. Der er alt for langt at gå derud.

Her er eventyret:
Københavnsk Børnefabrik Navn Eventyrøen
‘Eventyrøen’ har plads til 350 børn: Folk tror, at det er en børnefabrik
Sådan ser en ægte børne-fabrik ud i København
Borgmesteren tager i den grad fejl – Måske er det med vilje (?)
PS. Borgmesterens egne børn går i en privat Lilleskole i København (de skal ha det godt).
PS. BUF-Forvaltningschefens egne børn går også i privat Lilleskole (de skal ha det godt).

¤ 07.02.2015 ¤ I alt 666 høringssvar imod forslaget til Fremtidens Fritidsstruktur
Støtteforeningen og mange andre lokale kræfter har også indsendt deres høringssvar.
Høringsportalen hos Københavns Kommune har ialt optaget 666 høringssvar. Det er rekord højt antal indsigelser på portalen, og det viser, at der er meget stor utilfredshed blandt borgerne i København med Skoleforvaltningens forslag til ny Fritidsstruktur.

Se Støtteforeningens høringssvar og alle 666 høringssvar på portalen herunder:
Høringssvar fra Støtteforeningen for Skrammellegepladsen i Emdrup
Du kan læse alle 666 høringssvar her

¤ Høringssvar fra Skrammellegepladsens venner og nabo-institutioner herunder.
Her er et udvalg af de mange høringssvar på portalen:
Forældrene på Skrammel skriver:
Høringssvar fra Jacob Wiedeicke, “Lundehusskolen lukker”
Høringssvar fra Charlotte Kiel
Høringssvar fra Malene Monka
Høringssvar fra Jonas Jacobsen
Høringssvar fra Mette Fløystrup
Høringssvar fra Rene Sommer Lindsay
Tidligere medarbejdere og venner af Skrammel skriver:

Høringssvar fra Jannie Madsen
Høringssvar fra Alice Glud
Høringssvar fra Tina Vanglund og Dorthe Stamm
Lokalrådet og Foreninger skriver:

Høringssvar fra Bispebjerg Lokaludvalg
Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem
Høringssvar fra Skole og Forældre København
Høringssvar fra Dansk Legepladsselskab, Erik Sigsgaard m.fl.
Høringssvar fra Støtteforeningen for Skrammellegepladsen i Emdrup
Nabofritidshjem og andre fritidshjem skriver:
Høringssvar fra Ruth Sollitt, Forælder på RYAC, “Bliv hørt”    << Læs nyt svar Høringssvar fra Trine Huda, Forælder på RYAC / Pomfritten
Høringssvar fra Personalegruppen på Emdrup Søgård
Høringssvar fra Personalt på Græshoppen
Høringssvar fra Bestyrelsen på Bellahøj Fritidscenter

¤ Fantastisk flotte Demonstrationer Rådhuspladsen 14. januar og 28. januar 2015
“Bevar de små fritidshjem i København” står bag en vellykket demonstration med en overbevisende stor deltagelse af børn og forældre fra Skrammellegepladsen i Emdrup. Støtteforeningen er stolt over det store engagement fra Forældre-gruppen og børnene !
Se reportagen i Avisen.dk her (presseomtale)
Professor i småbørns-pædagogik ved Aarhus Universitet Stig Broström mener, at forældrene har god grund til bekymring. “Det er de sædvanlige børn, det går ud over”.
Se reportagen i Lorry her (presseomtale)
Mange fritidshjem i Københavns Kommune skal snart lukkes. Det er der bred enighed om på rådhuset. Lukningerne kommer i kølvandet på den nye skolereform. Her til aften har der været stormøde mellem politikerne, lederne og pædagogerne. Samtidig har de frustrerede forældre demonstreret foran rådhuset.
Se reportagen fra “Bevar de små fritidshjem” her (presseomtale)
Store og små var til demonstration på Rådhuspladsen i København 14. januar under parolen “Bevar de små fritidshjem i København!”. Alle råbte de “Snitterne fra fritterne”, “Småt er godt”, “Vi demonstrerer, lad fritidshjemmene være” og “Nej”.
Følg kampen på “Bevar de små Fritidshjem”s på Facebook eller på hjemmesiden her.
Bevar de små Fritidshjem i København (du skal være på Facebook for at se dette link)
Følg kampen for alle de små fritidshjem i Københavns Kommune – Del på Facebook !
Bevar Skrammellegepladsen (du skal være på Facebook for at kunne se dette link)
Følg kampen for Skrammellegepladsen. Forældre-gruppen koordinerer sine aktiviteter.
Støtteforeningen bakker varmt op om Forældre-gruppens initiativer.

¤ Offentlig høring om Skoleforvaltningens forslag til ny fritidsstruktur (06.02.2015)
Høringsfase om de fysiske rammer løber fra 10. december 2014 til 6. februar 2015. Der kommer senere en høringsfase om den organisatoriske struktur. Den første er vigtigst ! Bak op om Skrammellegepladsen og om Forældre-gruppens initiativer.
Du kan skrive et høringssvar her  (Fristen er udløbet den 6. februar 2015)
Alle kan skrive høringssvar, hvad enten du har børn på Skrammel, eller du gerne vil have børn på Skrammel fremover, eller du har haft børn på Skrammel, eller du selv har gået på Skrammel, været forælder eller har arbejdet på Skrammel i perioden 1943 – 2015.
Danmarks ældste byggelegeplads skal bestå – Bevar Skrammellegepladsen !
Læs nogle af de andre høringssvar, før du selv skriver dit – På forhånd tak for dit bidrag ! Skriv gerne sloganet “Bevar Skrammellegepladsen” i overskriften på dit høringssvar 🙂
Husk: Hellere mange små personlige høringssvar end lange indlæg. Vi skriver de lange 🙂

¤ Skal Skrammellegepladsens Fritidshjem flyttes op på skolen ?
Skoleforvaltningen i Københavns Kommune vil samle alle de mindste børn fra Lundehus-skolen i en ny “Discount Fritidshjems-ghetto med over 400 børn”. Samtidig vil de lukke alle fritidshjem i lokalområdet, herunder ændre Skrammellegepladsen til fritidsklub kun for de store børn. Men det skal de ikke slippe afsted med uden kamp – heller ikke denne gang !!! Det er faktisk tredie gang, at forvaltningen prøver at tromle henover børn og forældre. Bevar Skrammellegepladsen som både Fritidshjem og Fritidsklub !!!

¤ Skoleforvaltningens udspil: Sådan vil vi kvæle byens fritidshjem
Læs her artiklen i Vesterbro Bladet om, hvordan Skoleforvaltningen vil smadre fritidshjem og fritidsklubber i København med en ny og meget vidtgående plan.
Vesterbro Bladet 05.11.2014: Risiko for færre fritidshjem
Vi vil nu undersøge, hvad den nye plan konkret kan betyde for Skrammellegepladsen.
Følg med i dagspressen og giv din mening til kende, hvor du kan.

¤  Kommunen vil skille fritidshjem og fritidsklubber – Bevar Skrammellegepladsen
Forældre-gruppen på Skrammellegepladsen udsendte i juli 2014 deres ”Åbent brev til Borgerrepræsentationen” (BR). Her forklarer forældre-gruppen grundigt og sagligt, hvorledes et oplæg om Københavns Kommunes nye planer for fritidshjem og fritidsklubber vil true Skrammellegepladsen som en levende klub for både små og store skolebørn.
Se Det åbne Brev her >> Bevar Skrammellegepladsen

Forslaget vil reducere Skrammellegepladens budget betydeligt og det vil samtidig fratage de mindste børn muligheden for at komme og benytte de fritidsaktiviteter, som Skrammel-legepladsen idag tilbyder for netop deres aldersgruppe.

Forældre-gruppen fraråder politikerne at tiltræde oplægget og dermed gøre de kommunale institutioner til rene fritidshjem og de private institutioner til rene Fritidsklubber.

¤ Giv din underskrift på Facebook til protesten fra Forældre-gruppen
På Facebook-siden “Bevar Skrammellegepladsen Fællesskab” kan du give din støtte til kampen mod forringelser for Skrammellegepladsen ved at skrive under på Forældre-gruppens underskriftsindsamling.
Giv din underskrift her >> Skriv under på protesten her
Du skriver under nederst på siden under oplægget “Bevar Skrammellegepladsen – Verdens første Byggelegeplads”.

¤ Bliv medlem af Støtteforeningen for Skrammellegepladsen i Emdrup
Alle interesserede er velkomne til at blive medlemmer af Støtteforeningen.
Et medlemsskab gælder for hele din husstand og koster kun 100 kr. pr. år.
Nyt medlemsskab kan bestilles ved at kontakte Sussie på Skrammellegepladsen eller ved at udfylde vores kontaktformular her Henvendelse til Støtteforeningen

¤ Kontingent 100 kr. for hele din husstand i et helt år
Kontingentet for en husstand blev på generalforsamlingen den 22. maj 2014 fastsat til 100 kr. pr. år og der er nu blevet udsendt kontingentopkrævning til foreningens medlemmer.
Her kan du se, hvordan du betaler kontingent: Fornyelse af kontingent 2014

Køb Støtteforeningens badge
Køb vores nye Badge
Badgen er et støtte-emblem og koster kun 10,00 kr. pr. stk.
Badges kan købes hos Sussie på Skrammellegepladsen
Badges kan bestilles ved at udfylde her Henvendelse til Støtteforeningen
Se badgen på biledet lige herunder – Klik på billedet for at se stort billede.SAMSUNG

Køb Jubilæumsbogen “Børn af Skrammel”
Bogen er udgivet i anledning af Skrammellegepladsens 70 års jubilæum 14. august 2013 med økonomisk støtte fra Støtteforeningen.
Bogen koster kun 100 kr. pr. stk.
Bogen kan købes hos Sussie på Skrammellegepladsen
Bogen kan bestilles ved at udfylde her Henvendelse til Støtteforeningen
Et foto af bogen er på vej.